Your cart

Lubujemy dujersku hudźbu – hižo cyłe naše žiwjenje. Wot našich staršich, sobuzałožerjow serbskeje dujerskeje kapały,, Horjany ”, so nam dujerska hudźba do kolebki połoži. Wotrosćechmy z tradicionalnej serbskej a čěskej hudźbu – tam njeje ničo rjeńšeho za nas. Spěšnje spóznachmy, kak mnohostronska dujerska hudźba je a kak rady z přećelemi hromadźe wječor połny dujerskeje hudźby přebywamy. Tole motiwowaše nas k našemu swójskemu dujerskemu festiwalej: KrassBrass.